Nơi sản xuất chữ An tại Hà Nội

Nơi sản xuất chữ An tại Hà Nội. Chữ An bằng đồng vàng nguyên chất

Kích thước: 80x80cm

Sản phẩm được gò chạm đồng tinh xảo

Các bài viết khác