Huân huy chương

Huân chương mô hình treo phòng truyền thống. Huy chương trao giải thể thao, huy chương vinh danh trao tặng các cuộc thi đua.