Linh vật, Vật khí

Linh vật phong thủy bao gồm kim bài thiên quan tứ phước chấn trạch hai cửa phòng đối nhau. Thước lục đế bằng đồng hóa giải nhị hắc sát.

– Tháp văn xương cầu học hành tiến tới cho con trẻ. Hũ tiền, tiền xu ngũ đế dùng cho việc chiêu tài.

– Các mẫu hồ lô: hồ lô bát quái, hồ lô bát tiên dùng trong việc chấn trạch. sức khỏe tốt. Vòng dơi ngũ phúc bằng đồng giúp đón Phúc vào nhà. Tháp ngũ hành hóa giải ngũ hoàng sát.

– Gương bát quái gồm gường đồng lồi và gương đồng lõm, và gương bát quái hậu thiên tiên thiên. Là những lựa chọn cho gia chủ chấn trạch cửa nhà, tránh hướng xấu, tà khí.

2,800,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
Liên hệ
0 out of 5
(0 đánh giá)
1,500,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
Liên hệ
0 out of 5
(0 đánh giá)
330,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
1,800,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
1,550,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
3,000,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
650,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
200,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
200,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)
200,000 đ
0 out of 5
(0 đánh giá)