cóc ngồi tiền có dải chữ bằng đồng phong thủy

Thiềm thừ ngồi tiền có dải chữ cao 16cm

1,350,000 

Mô tả

Thiềm thừ ngồi tiền có dải chữ cao 16cm, cóc đồng phong thủy, cóc ngậm tiền, cóc nhả tiền.

Kích thước: cao 16cm, đường kính đế 20cm

Chất liệu: Đồng vàng.

cóc ngồi tiền có dải chữ bằng đồng phong thủy cóc ngồi tiền có dải chữ bằng đồng phong thủy cóc ngồi tiền có dải chữ bằng đồng phong thủy