Tượng 4 mặt cảm xúc đồng mạ vàng để bàn làm việc

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!

Mô tả

Tượng 4 mặt cảm xúc bằng đồng mạ vàng để bàn làm việc.

Tượng phỗng đúc 4 trạng thái cảm xúc hỉ nộ ái ố của người đời.

Kích thước: Cao 6cm, cao 9cm, cao 13cm.

Giá sản phẩm niêm yết là cao 13cm: 1.500.000 vnd

Giá sản phẩm cao 6cm mạ vàng : 600.000vnd

Giá sản phẩm cao 9cm mạ vàng là 900.000 vnd

 

Tượng 4 mặt cảm xúc bằng đồng mạ vàng để bàn làm việc
Tượng phỗng mạ vàng biểu thị cảm xúc giận dữ (nộ).

 

Tượng 4 mặt cảm xúc bằng đồng mạ vàng để bàn làm việc
Tượng phỗng mạ vàng biểu thị cảm xúc ghét bỏ (ố).

 

 

–  Tượng phỗng 4 mặt, tượng 4 mặt bằng đồng, tượng phỗng mạ vàng, tượng 4 mặt mạ vàng, tượng 4 mặt để bàn, tượng 4 mặt quà tặng

Tượng 4 mặt cảm xúc bằng đồng mạ vàng để bàn làm việc
Tượng phỗng mạ vàng biểu thị cảm xúc hoan hỉ.

 

 

Tượng 4 mặt cảm xúc bằng đồng mạ vàng để bàn làm việc
Tượng phỗng mạ vàng biểu thị cảm xúc thương yêu (ái)