Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng 80cm

4,500,000 

Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng

kích thước 60x60cm và 80cx80cm khung đồng

Chất liệu: Đồng nguyên khổ

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!

Mô tả

Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng

kích thước 60x60cm và 80cx80cm khung đồng

Chất liệu: Đồng nguyên khổ

– Tranh chữ Hiếu

Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng
Tranh đồng chạm toàn bộ khung đồng cao cấp.
Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng
Khung chạm tứ quý hoặc bát bửu, hoa cúc dây, Bốn góc dơi và răng cưa tròn, nền đồng chạm gấm.

– Tranh chữ Hiếu

Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng

– Tranh chữ Đạo

 Tranh chữ hiếu, tranh chữ Đạo bằng đồng