Chạm đồng Đại tự ,chế tác theo yêu cầu hoành phi câu đối

Chạm đồng,hoành phi,Đại tự,khung đồng,chế tác theo yêu cầu,trang trí nhà chùa,đình thờ,chạm hoành phi câu đối,cuốn thư

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!

Mô tả

đại tự chạm đồng,hoành phi khung đồng, chế tác theo yêu cầu, trang trí nhà chùa, đình thờ, chạm hoành phi câu đối, cuốn thư.

Chế tác: 4 mùa xuân hạ thu đông, long ly quy phượng, long phượng

– Nội dung 3 chữ ở giữa: Phúc Lai Thành, Đức lưu quang, Phúc lộc thọ, Phụng Tiên Tư, Phụng Tiên Tổ, Tứ Đại Đồng Đường, Khắc Xương Quyết Hậu… và hơn 50 câu khác được chạm trên hoành phi theo lựa chọn của quý khách.

Kích thước: theo yêu cầu

Chúng tôi chế tác theo yêu cầu mẫu mã, thông số theo không gian của Qúy vị.

Cuốn thư câu đối bằng đồng đức lưu quang
Cuốn thư câu đối bằng đồng đức lưu quang.

Cuốn thư câu đối bằng đồng đức lưu quang
Cuốn thư câu đối bằng đồng đức lưu quang đồng đỏ.

Cuốn thư câu đối bằng đồng đức lưu quang
Cuốn thư câu đối bằng đồng đức lưu quang đồng vàng.

đại tự khung đồng đức lưu quang
đại tự khung đồng đức lưu quang

đại tự khung đồng mộc bản thủy nguyên
đại tự khung đồng mộc bản thủy nguyên

đại tự chạm đồng trang trí ngoài nhà chùa
đại tự chạm đồng trang trí ngoài nhà chùa

đại tự chạm đồng
đại tự chạm đồng trang trí ngoài nhà chùa

đại tự chạm đồng trang trí ngoài nhà chùa
đại tự chạm đồng trang trí ngoài nhà chùa