Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng

750,000 

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng, sản xuất biển giám đốc chủ tịch hđqt

Kích thước: 15x30cm

Chất liệu: Đế gỗ, biển chức danh đồng dày 2mm

Qui cách: Ăn mòn phủ màu 2 mặt

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!

Mô tả

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng, sản xuất biển giám đốc chủ tịch hđqt.

Kích thước: 12x25cm.

Chất liệu: Đế gỗ, biển chức danh đồng dày 2mm.

Qui cách: Ăn mòn phủ màu 2 mặt.

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng
Biển đồng chức danh giám đốc để bàn 2 mặt ăn mòn gắn đế gỗ.

 

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng
Biển để bàn chức danh giám đốc để bàn 2 mặt ăn mòn gắn đế gỗ. Biển chức danh tổng cục hậu cần.

 

 

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng
Biển giám đốc , sản xuất biển để bàn 2 mặt ăn mòn gắn đế gỗ.

 

 

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng
Biển chức danh công an bằng đồng tấm gắn logo công an nổi.

 

 

Biển chức danh đứng để bàn bằng gỗ đồng
Biển giám đốc để bàn 2 mặt nguyên tấm đồng 2mm