Bộ bát bửu tám binh khí bày đình chùa nhà thờ

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ

Kích thước: Cao 2m2

Đầu bằng đồng cao 50cm

Thân gậy bằng gỗ,đế cắm bằng gỗ, chạm đầu rồng

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí nội thành!

Mô tả

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ.

Kích thước: Cao 2m2

Đầu bằng đồng cao 50cm

Thân gậy bằng gỗ,đế cắm bằng gỗ, chạm đầu rồng.

 

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ

 

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ

 

Bát bửu, bộ bát bửu, bát đao,tám binh khí bày đình, chùa, nhà thờ