Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy
Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máyTrống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máyTrống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy

Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy

2,500,000 

Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy, trống đồng thuận thiên mạ vàng

Chất liệu: Đồng vàng đúc máy, mạ vàng 18k, 24k, hoặc 9999

còn 2 hàng

Mô tả sản phẩm

Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy, trống đồng thuận thiên mạ vàng 

Chất liệu: Đồng vàng đúc máy, mạ vàng 18k, 24k, hoặc 9999

 Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy

Trống đồng mạ vàng đk 12cm, trống đồng đông sơn đúc máy