tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm
tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cmtượng tây phương tam thánh đứng cao 60cmtượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm

tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm

11,000,000 

Mô tả sản phẩm

tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm. Tượng tam thánh phật đúc đồng vàng thanh khiết.

Tượng a di đà, tượng quán thế âm bồ tá, tượng đại thế chí bồ tát.

 

tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm

 

tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm

 

tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm

 

tượng tây phương tam thánh đứng cao 60cm