Tượng Phật Đúc Đồng, cao 60cm, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền

Tượng Phật đồng cao 60cm, tượng Phật a di đà đầu ốc

8,500,000 

Tượng Phật Thích Ca, Tượng Phật Đúc Đồng, cao 60cm, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền

Mô tả

– Tượng Phật Đúc Đồng, cao 60cm, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền– Tượng Phật Đúc Đồng, cao 60cm, tượng Phật Ngồi tọa đài sen, phật ngồi thiền