Tượng Phật Di Lặc,ngồi kim bảo,ngồi tiền,cao 15cm

Tượng Phật Di Lặc ngồi kim bảo thỏi vàng cao 15cm

800,000 

Tượng Phật Di Lặc,Phật Di Lạc,tượng phật bằng đồng,ngồi kim bảo,ngồi tiền

Kích thước: cao 15cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

còn 5 hàng

Mô tả

Tượng Phật Di Lặc,Phật Di Lạc,tượng phật bằng đồng,ngồi kim bảo,ngồi tiền

Kích thước: cao 15cm

Chất liệu: Đồng giả cổ