tượng long vương bằng đồng cao 25cm

tượng long vương bằng đồng cao 25cm

2,500,000 

Mô tả

tượng long vương bằng đồng cao 25cm.

Chất liệu: Đồng vàng.

Kích thước cao 25cm.

 

tượng long vương bằng đồng cao 25cm

 

tượng long vương bằng đồng cao 25cm

 

tượng long vương bằng đồng cao 25cm

 

tượng long vương bằng đồng cao 25cm

 

tượng long vương bằng đồng cao 25cm