Tượng khổng tử đồng giả cổ cao 20cm

900,000 

Mô tả

Tượng khổng tử đồng giả cổ cao 20cm.

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua.

 

Tượng khồng tử cao 20cm đồng giả cổ

 

Tượng khồng tử cao 20cm đồng giả cổ

 

Tượng khồng tử cao 20cm đồng giả cổ