tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc

Tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm

750,000 

Mô tả

Tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm.

Chất liệu: Đồng vàng.

Kích thước: cao 15cm.

 

tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm tượng khỉ trong bàn tay chiêu tài chiêu lộc 15cm