Tượng gà đồng mạ vàng cao 36cm, tượng gà phong thủy cao cấp

Tượng gà đồng mạ vàng cao 36cm, tượng gà phong thủy

4,500,000 

Để chiêu tài và chống thói trăng hoa ngoại tình, hãy thỉnh Tượng gà đồng mạ vàng cao 36cm, tượng gà phong thủy cao cấp

Kích thước: cao 36cm, rộng 25cm

Chất liệu: Đồng thanh khiết, mạ vàng

còn 1 hàng

Mô tả

Tượng gà đồng mạ vàng cao cấp dùng Để chiêu tài và chống thói trăng hoa ngoại tình, hãy thỉnh Tượng gà đồng mạ vàng cao 36cm, tượng gà phong thủy cao cấp

Kích thước: cao 36cm, rộng 25cm

Chất liệu: Đồng thanh khiết, mạ vàng

Tượng gà đồng mạ vàng cao 36cm, tượng gà phong thủy cao cấp