tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm

Tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm

1,600,000 

Mô tả

Tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm bằng đồng giả cổ.

Sản phẩm đúc từ đồng nguyên khối, làm màu sắc giả cổ.

 

 

tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm

 

tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm

 

tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm

 

tượng đầu phật thích ca xoáy ốc cao 20cm