Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt Bắc

Tượng Bác Hồ ngồi cao 42cm

3,800,000 

Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt Bắc

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Mô tả

Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm, đồng đỏ, tượng Bác Hồ,Việt Bắc

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng đỏ