Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt Bắc
Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt BắcTượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt BắcTượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt Bắc

Tượng Bác Hồ ngồi cao 42cm

3,800,000 

Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm,đồng đỏ,tượng Bác Hồ,Việt Bắc

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng đỏ

Mô tả sản phẩm

Tượng Bác Hồ ngồi,cao 40cm, đồng đỏ, tượng Bác Hồ,Việt Bắc

Kích thước: Cao 40cm

Chất liệu: Đồng đỏ