Tranh mừng thọ nền liền đồng 60x90cm

Tranh mừng thọ ông bà nền liền đồng 60x90cm

1,850,000 

Quà mừng thọ chúc thọ, tranh mừng thọ ông bà nền liền đồng

Kích thước: 60x90cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất

Mô tả

Quà mừng thọ chúc thọ, tranh mừng thọ ông bà nền liền đồng

Kích thước: 60x90cm

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất