ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm

Ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm

680,000 

Mô tả

ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm.

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

Qui cách: Đúc thủ công mỹ nghệ.

 

ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm ấm tích bát tiên giả cổ đk 12cm