Quạt đồng phong thủy uyên ương công mai

Quạt đồng phong thủy uyên ương công mai 1m2

2,150,000 

Quạt đồng phong thủy uyên ương công mai 1m2, quạt chạm phù điêu đồng

Kích thước: 60x120cm

Chất liệu: Đồng vàng

Mô tả

Quạt đồng phong thủy uyên ương công mai 1m2, quạt chạm phù điêu đồng

Kích thước: 60x120cm

Chất liệu: Đồng vàng