nơi sản xuất ngôi sao búa liềm bằng đồng

Nơi sản xuất ngôi sao búa liềm bằng đồng

Mô tả

Nơi sản xuất ngôi sao búa liềm bằng đồng.

Kích thước: Đk 45cm.

Chất liệu: Đồng vàng nguyên chất.

Qui cách: Cắt CNC theo thiết kế. hàn chân nổi lên 3cm.

 

nơi sản xuất ngôi sao búa liềm bằng đồng

 

ngôi sao búa liềm bằng đồng

 

ngôi sao búa liềm bằng đồng

 

ngôi sao búa liềm bằng đồng