Lý Bạch ngồi gốc cây, gạt tàn thuốc, tượng Lý Bạch ngâm thơ, tượng giả cổ

Gạt tàn thuốc Lý Bạch ngồi gốc cây đọc sách

650,000 

Lý Bạch ngồi gốc cây, gạt tàn thuốc, tượng Lý Bạch ngâm thơ, tượng giả cổ

Kích thước: Cao 15cm và Cao 20cm

Chất liệu: đồng giả cổ

còn 10 hàng

Mô tả

Tượng trang trí, tượng nhà thơ Lý Bạch, tượng Lý Bạch ngồi gốc cây, gạt tàn thuốc lá, đồ sưu tầm giả cổ.

Loại bé: Cao 15cm . Giá 650.000 đ

Loại to: Cao 20cm. Giá 900.000 đ

Chất liệu : Đồng xanh rêu.

tượng nhà thơ lý bạch gạt tàn thuốc bằng đồng tượng nhà thơ lý bạch gạt tàn thuốc bằng đồng 2 tượng nhà thơ lý bạch gạt tàn thuốc bằng đồng 3