Bức đại tự - Hoành Phi - Chạm đồng dành cho nhà thờ - đình chùa

Bộ đại tự hoành phi câu đối, chạm đồng dành cho nhà thờ đình chùa

4,300,000 

Đại Tự, hoành phi câu đối (dạng cuốn thư)
Kích thước: 60x140cm, câu đối 30cmx140cm
Chạm đồng liền

Nội dung: Đức Lưu Quang
Câu đối: Tổ tiên công đức muôn đời thịnh

Con cháu Thảo hiền vạn đại vinh

còn 10 hàng

Mô tả

Đại Tự, hoành phi câu đối (dạng cuốn thư)
Kích thước 60x140cm, câu đối 30cmx145cm
Chạm đồng liền

Nội dung: Đức Lưu Quang
Câu đối: Tổ tiên công đức muôn đời thịnh

Con cháu Thảo hiền vạn đại vinh