Đỉnh thờ,Thân Trúc,tai trúc,đỉnh trúc,đỉnh đồng,thờ cúng

Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh trúc đồng giả cổ 30cm

1,500,000 

Đỉnh thờ thân trúc,đỉnh trúc đồng giả cổ 

Chất liệu: Đồng giả cổ

Cao 30cm, 50cm

còn 2 hàng

Mô tả

Đỉnh thờ, Thân Trúc, tai trúc, đỉnh trúc, đỉnh đồng, thờ cúng

Chất liệu: Đồng giả cổ

Cao 30cm, 50cm