đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng

đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng

850,000 

Mô tả

đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng.

Kích thước: cao 13cm, đk 12cm.

Chất liệu: Đồng giả cổ.

 

đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng
Đỉnh đốt trầm có mặt song long chầu mặt nguyệt.

 

 

đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng
Đỉnh đốt trầm nắp rồng nhả khói.

 

 

đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng
Mặt bên có đầu rồng to đại.

 

đỉnh đốt trầm nắp rồng tai rồng bằng đồng