dây treo phong thủy, dây treo tiền xu, dây treo cầu tài,dây treo cầu phúc

Dây treo hồ lô trừ tà cầu bình an

200,000 

Mô tả

dây treo hồ lô,dây treo phong thủy, dây treo tiền xu, dây treo cầu tài,dây treo cầu phúc. Dây treo hồ lô trừ tà cầu bình an.

 

dây treo hồ lô,dây treo phong thủy, dây treo tiền xu, dây treo cầu tài,dây treo cầu phúc
Trên 2 quả hồ lô có khắc 4 chữ: Xuất Nhập Bình An.