Đạt Ma Tổ Sư, Tượng Đạt Ma Tổ Sư, tượng đồng, tượng thờ, tượng giả cổ

Tượng thần chung quỳ bắt ma cao 20cm

1,290,000 

Tượng thần chung quỳ bắt ma cao 20cm

Cao 20cm

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

Mô tả

Tượng thần chung quỳ bắt ma cao 20cm

Cao 20cm

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua