bàn tay phật quan thế âm bồ tát đồng vàng

Bàn tay phật quan thế âm bồ tát bằng đồng

980,000 

Mô tả

Bàn tay phật quan thế âm bồ tát bằng đồng.

Kích thước: Cao 16cm

Chất liệu: Đồng

Trên bàn tay có hình tượng quan thế âm bồ tát, khắc bát nhã tâm kinh, sản phẩm phù hợp với trang trí phong thủy, cầu bình an, may mắn tới nhà.

bàn tay phật quan thế âm bồ tát đồng vàng bàn tay phật quan thế âm bồ tát đồng vàng bàn tay phật quan thế âm bồ tát đồng vàng

 

 

– Tượng bàn tay quan thế âm bồ tát làm bằng đồng mắt cua, cao 16cm.

bàn tay phật quan thế âm bồ tát bàn tay phật quan thế âm bồ tát 1 bàn tay phật quan thế âm bồ tát