Vật dụng bằng đồng

Đồng hồ giả cổ, đồng hồ bằng đồng, đồng hồ cơ, đồng hồ cót, đồng hồ Omega