Ngựa - Hổ - Chó

Tượng trong bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất: Tượng hổ đồng, tượng ngựa đồng, tượng chó đồng. Các sản phẩm dùng trang trí và dùng trong phong thủy đời sống.

4.500.000 đ
2.500.000 đ 1.900.000 đ