Đồ Thờ Tam Khí

Đồ thờ cúng, khảm tam khí, khảm bạc, khảm vàng, dát vàng, đồ đồng tam khí. Đỉnh đồng to, bày trong nhà thờ, đình chùa, miếu mạo.

Nội dung đang cập nhật