Dê - Mèo - Lợn

Tượng trong bộ tam hợp Hợi Mão Mùi: Tượng dê đồng, tượng mèo đồng, tượng lợn đồng. Các sản phẩm dùng trang trí và dùng trong phong thủy đời sống.