Phật Thích Ca

Tượng phật thích ca mâu ni bằng đồng, tượng phật thờ cúng, tượng a di đà bằng đồng, tượng tam thế phật, tượng phật đản sinh chỉ thiên chỉ địa

Xem tất cả 29 kết quả