Khỉ - Chuột - Rồng

Tượng trong bộ tam hợp Thân Tý Thìn: Tượng khỉ đồng, tượng chuột đồng, tượng rồng đồng. Các sản phẩm dùng trang trí và dùng trong phong thủy đời sống.