Bát hương - Ống hương

Bát hương đồng song long chấu nguyệt, bát hương hoa sen thờ phật.
Ống hương , ống đựng nhang bằng đồng hình ống hoa văn chữ Thọ, Song long