Home / Thế giới tâm linh / Video: Ăn chay, niệm Phật, bố thí… vì sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục?

Video: Ăn chay, niệm Phật, bố thí… vì sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục?

Ở một thôn trang xa xôi, có đôi vợ chồng nọ khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng Thần bái Phật. Họ cùng ăn chay tu Phật và cũng thường xuyên tham gia các buổi hoằng Pháp. Họ thấy rằng cuộc sống thật là tốt, điều gì cũng thuận lợi, mong muốn nào cũng toại nguyện, nên trong lòng càng yên tâm, tin rằng mình thể nào cũng được vãng sinh nơi miền Cực Lạc.

 

 

 

Ăn chay, niệm Phật, bố thí… vì sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục?

Ăn chay, niệm Phật, bố thí… vì sao chết đi vẫn phải xuống địa ngục?

Người đăng: Đại Kỷ Nguyên – News vào Thứ Bảy, 28 Tháng 4, 2018

 

 

 

Ở một thôn trang xa xôi, có đôi vợ chồng nọ khi còn sống vẫn thường lên chùa cúng Thần bái Phật. Họ cùng ăn chay tu Phật và cũng thường xuyên tham gia các buổi hoằng Pháp. Họ thấy rằng cuộc sống thật là tốt, điều gì cũng thuận lợi, mong muốn nào cũng toại nguyện, nên trong lòng càng yên tâm, tin rằng mình thể nào cũng được vãng sinh nơi miền Cực Lạc.

About lamvietdong

Check Also

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn: Những giai thoại để đời hé lộ cả cảnh giới của người tu luyện

Chuyện kể rằng Tô Đông Pha vốn có mối giao hảo với Thiền sư Phật …