tỳ hưu đúc đặc việt nam

Tỳ hưu đúc đặc việt nam cao 12cm

2,500,000 

Mô tả

Tỳ hưu đúc đặc việt nam cao 12cm.

Chất liệu: Đồng vàng thanh khiết

tỳ hưu đúc đặc việt nam

tỳ hưu đúc đặc việt nam