tượng hoàng thần tài mật tông cao 28cm
Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, taratượng hoàng thần tài mật tông cao 28cm

Tượng hoàng thần tài cao 28cm bằng đồng mắt cua

1,800,000 

Tượng thần tài, tượng thần tài mật tông, tara

Kích thước: Cao 25cm, rộng 14cm

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua

Mô tả sản phẩm

Tượng hoàng thần tài, tượng thần tài mật tông, tây tạng.

Kích thước: Cao 28cm, rộng 14cm.

Chất liệu: Đồng đỏ mắt cua.

 

tượng hoàng thần tài mật tông cao 28cm