Tượng Thần Tài, đứng cây lá tiền, Tượng Thờ cúng, Cách thờ cúng thần tài

Tượng Thần Tài, đứng cây lá tiền, Tượng Thờ cúng, Cách thờ cúng thần tài

3,500,000 

Tượng Thần Tài, đứng cây lá tiền, Tượng Thờ cúng, Cách thờ cúng thần tài, mua tượng thần tài

Kích thước: Cao 35cm, rộng 30cm

Chất liệu: đồng đỏ mắt cua
Thích hợp cho việc thờ cúng.
Quý vị tham khảo bài viết dưới đây trước khi đặt bàn thờ thần tài

còn 5 hàng

Mô tả

Tượng Thần Tài, đứng cây lá tiền, Tượng Thờ cúng, Cách thờ cúng thần tài, mua tượng thần tài

Kích thước: Cao 35cm, rộng 30cm

Chất liệu: đồng đỏ mắt cua
Thích hợp cho việc thờ cúng.
Quý vị tham khảo bài viết dưới đây trước khi đặt bàn thờ thần tài

 

 

Link Tham khảo: Lập Bàn Thờ Thần Tài, Thờ Cúng Thần Tài