tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm

Tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm

1,350,000 

Mô tả

Tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm.

Chất liệu: Đồng vàng đúc thủ công mỹ nghệ.

Kích thước: cao 25cm.

Tượng thái thượng lão quân ngồi luyện đan.

 

tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm

 

tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm

 

tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm

 

tượng thái thượng lão quân ngồi cao 25cm

 

 

Ngoài ra, còn có mẫu tượng thái thượng lão quân ngồi cao 40cm:

http://mynghevietnam.vn/do-dong/tuong-thai-thuong-lao-quan-ngoi-cam-quat-cao-40cm/

Và mẫu tượng thái thượng lão quân đứng cao 40cm:

http://mynghevietnam.vn/do-dong/tuong-thai-thuong-lao-quan-40cm/