Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm

Tượng thái thượng lão quân cao 40cm

2,500,000 

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm, tượng đồng tử hầu thái thượng tinh quân, tượng phong thủy thờ cúng bằng đồng

Cao 40cm

Chất liệu: Đồng vàng, đúc đồng nguyên khối

Mô tả

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm, tượng đồng tử hầu thái thượng tinh quân, tượng phong thủy thờ cúng bằng đồng

Cao 40cm

Chất liệu: Đồng vàng, đúc đồng nguyên khối

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm

Ngoài ra còn có mẫu tượng thái thượng lão quân ngồi thiền cao 25cm:

http://mynghevietnam.vn/do-dong/tuong-thai-thuong-lao-quan-ngoi-cao-25cm/

Tượng Thái thượng lão quân ngồi cầm quạt cao 40cm:

http://mynghevietnam.vn/do-dong/tuong-thai-thuong-lao-quan-ngoi-cam-quat-cao-40cm/