Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm
Tượng Thái thượng lão quân cao 40cmTượng Thái thượng lão quân cao 40cm

Tượng thái thượng lão quân cao 40cm

2,500,000 

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm, tượng đồng tử hầu thái thượng tinh quân, tượng phong thủy thờ cúng bằng đồng

Cao 40cm

Chất liệu: Đồng vàng, đúc đồng nguyên khối

Mô tả sản phẩm

Tượng Thái thượng lão quân cao 40cm, tượng đồng tử hầu thái thượng tinh quân, tượng phong thủy thờ cúng bằng đồng

Cao 40cm

Chất liệu: Đồng vàng, đúc đồng nguyên khối