Tượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1m
Tượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1mTượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1mTượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1m, nơi bán các sản phẩm tượng đồng, phật a di đà, phật quan âm, dược sư bồ tát

Tượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1m

21,500,000 

Tượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1m, nơi bán các sản phẩm tượng đồng

Kích thước: 1m

Chất liệu: đồng giả cổ

Mô tả sản phẩm

Tượng tam thánh phật, tây phương tam thánh, cao 1m, nơi bán các sản phẩm tượng đồng, phật a di đà, phật quan âm, dược sư bồ tát

Kích thước: 1m

Chất liệu: đồng giả cổ