Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng

Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc

950,000 

Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng vàng

Kích thước: dài 20cm, dài 30cm và dài 40cm

Chất liệu: Đồng vàng

còn 13 hàng

Mô tả

Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng vàng

Kích thước: dài 20cm, dài 30cm và dài 40cm

Chất liệu: Đồng vàng