Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng
Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng

Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc

950,000 

Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng vàng

Kích thước: dài 20cm, dài 30cm và dài 40cm

Chất liệu: Đồng vàng

còn 15 hàng

Mô tả sản phẩm

Tượng rồng phong thủy, tượng rồng cầm ngọc bằng đồng vàng

Kích thước: dài 20cm, dài 30cm và dài 40cm

Chất liệu: Đồng vàng