Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm

Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm đồng giả cổ

3,600,000 

Mô tả

Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm đồng giả cổ.

Chất liệu: Đúc đồng.

Chiều cao 40cm.

Tượng quan công có 5 lá cờ đằng sau lưng. Đứng trên bệ rồng.

 

Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm

Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm

Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm

Tượng quan công đứng bệ rồng 40cm