tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen đỉnh phật tổ

Tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen cao 22cm

1,200,000 

Mô tả

Tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen , tượng bồ tát lá sen trên đỉnh phật tổ.

Kích thước: cao 22cm.

Chất liệu: Đồng vàng.

 

tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen đỉnh phật tổ

 

tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen đỉnh phật tổ

 

tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen đỉnh phật tổ

 

tượng quán thế âm bồ tát ngồi lá sen đỉnh phật tổ