Tượng quan âm bồ tát cưỡi rồng 60cm

Tượng quan âm bồ tát cưỡi rồng 60cm

5,600,000 

Mô tả

Tượng quan âm bồ tát cưỡi rồng 60cm.

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

 

 

Tượng quan âm bồ tát cưỡi rồng 60cm

 

Tượng quan âm bồ tát cưỡi rồng 60cm

 

Tượng quan âm bồ tát cưỡi rồng 60cm