Tượng quan thế âm bồ tát cưỡi rồng 30cm

Tượng quan thế âm bồ tát cưỡi rồng 30cm

1,800,000 

Mô tả

Tượng quan thế âm bồ tát cưỡi rồng cao 30cm.

Chất liệu: Đồng vàng giả cổ.

 

 

Tượng quan thế âm bồ tát cưỡi rồng 30cm

 

Tượng quan thế âm bồ tát cưỡi rồng 30cm

 

 

Tượng quan thế âm bồ tát cưỡi rồng 30cm