Tượng Phật Di Lặc,tựa bao bố,dâng tiền,cao 35cmx60cm

Tượng Phật Di Lặc dâng tiền dài 60cm

6,500,000 

Tượng Phật Di Lặc,Phật Di Lạc,tượng phật thờ cúng,tượng đồng,tựa bao bố,dâng tiền

Kích thước: cao 35cmx60cm

Chất liệu: Đồng giả cổ

Mô tả

Tượng Phật Di Lặc,Phật Di Lạc,tượng phật thờ cúng,tượng đồng,tựa bao bố,dâng tiền

Kích thước: cao 35cmx60cm

Chất liệu: Đồng giả cổ.

 

Tượng Phật Di Lặc,tựa bao bố,dâng tiền,cao 35cmx60cm
Tượng phật di lặc cầm thỏi vàng tựa bao tiền dài 55cm

 

Tượng Phật Di Lặc,tựa bao bố,dâng tiền,cao 35cmx60cm
Mặt phật di lặc đẹp và tươi, đúc trên chất liệu đồng mắt cua giả cổ.